Home Du học hàn quốc Dịch vụ du học Hàn Quốc Chúc mừng 36 bạn đã có visa xuất cảnh kỳ nhập...

Chúc mừng 36 bạn đã có visa xuất cảnh kỳ nhập học tháng 3.2016

5141

Chúc mừng 36 bạn đã có visa  xuất cảnh kỳ nhập học tháng 3.2016

 

1 B9722747 HOANG NHAT THANH 1995.07.28 Donguk
2 C1064772 NGUYEN A PIN 1994.02.17 Donguk
3 B9538463 BUI VAN ANH 1994.07.25 Korea
4 C0625360 DAO THI MAI 1993.08.15 Daekyuong
5 C0659003 CO VAN NHON 1997.12.11 Hankuk
6 C0792883 BUI DUC MUOI 1997.11.07 daekyuong
7 C0850661 DOAN DAC NGOC 1997.01.21 daekyuong
8 C0998875 LUU THI MY HANH 1997.01.07 sangmyuong
9 C0625857 NGUYEN THI TRANG 1997.04.08 daekyuong
10 C0890565 NGUYEN DUC ANH 1996.03.19 Hankuk
11 C0546905 LE TRUNG DUC 1997.11.17 Hankuk
12 C0527030 NGUYEN VAN KIEM 1991.07.06 Korea
13 C0201113 NGUYEN VAN QUAN 1995.01.06  Hankuk
14 C0980818 NGUYEN HONG THAM 1991.05.30 Donguk
15 C0980630 NGUYEN HUY LOC 1997.04.20 Donguk
16 C0996910 TRAN THANH MINH 1997.04.06 Hankuk
17 C0629300 TRINH VAN CUONG 1997.08.05 Hankuk
18 C1080806 NGO VAN KHUONG 1993.10.16 Hankuk
19 C0880083 TRAN THI PHUONG 1997.03.03 sangmyuong
20 C0671933 TRINH THANH DAT 1995.09.13 Korea
21 C0623521 NGUYEN THI THANH LOAN 1996.10.11 daekyuong
22 C0226428 NGUYEN QUANG DAT 1989.10.01 Hankuk
23 C1287479 PHAM VAN THAO 1991.10.17 Hankuk
24 C0132074 NGUYEN VAN HUNG 1996.09.03 Korea
25 C0321916 NGUYEN TRONG ANH VU 1992.07.08 sangmyuong
26 C1078284 NGO THI THAO 1992.10.07 Donguk
27 C1081475 NGUYEN VAN THANG 1995.10.02 Donguk
28 B9499292 TONG PHU QUANG 1993.04.13 Korea
29 B7615840 MAI VAN TUAN 1994.09.11 Korea
30 C0327163 VU LAN ANH 1994.04.12 Ajou
31 C0898741 BUI THI HANH 1997.04.24 Ajou
32 C1030442 BUI THI ANH NGUYET 1997.08.23 Ulsan
33 C0780949 PHAM VAN KHAI 1997.11.27 Hankuk
34 B9679730 CHU VAN DONG 1990.04.13 Hankuk
35 C0855162 NGUYEN NHAT LUU 1997.04.03 Donguk
36 C1030356 HA THI MINH ANH 1997.09.23 daekyuong

Chúc các em học tập tốt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here