Home Du học hàn quốc Góc hợp tác du học Chính thức ký Hợp Đồng hợp tác toàn diện với trường CĐ...

Chính thức ký Hợp Đồng hợp tác toàn diện với trường CĐ Kyungpuk Hàn Quốc

2920
Chính thức ký Hợp Đồng hợp tác toàn diện với trường CĐ Kyungpuk Hàn Quốc
Chính thức ký Hợp Đồng hợp tác toàn diện với trường CĐ Kyungpuk Hàn Quốc

Chính thức ký Hợp Đồng hợp tác toàn diện với trường CĐ Kyungpuk Hàn Quốc

 

Trường Trung cấp tài chính Hà Nội(HFC) Chính thức ký Hợp Đồng hợp tác toàn diện với trường CĐ Kyungpuk Hàn Quốc. Nhằm thực hiện đưa chương trình 1+2.

Học tiếng và chuyên ngành tại Việt Nam sau đó sang học tiếp tại trường theo diện visa D-2.

Tốt nghiệp chuyển đổi visa diện E-7. Mọng hợp tác sẽ thành công.

Chính thức ký Hợp Đồng hợp tác toàn diện với trường CĐ Kyungpuk Hàn Quốc
Chính thức ký Hợp Đồng hợp tác toàn diện với trường CĐ Kyungpuk Hàn Quốc
Chính thức ký Hợp Đồng hợp tác toàn diện với trường CĐ Kyungpuk Hàn Quốc
Chính thức ký Hợp Đồng hợp tác toàn diện với trường CĐ Kyungpuk Hàn Quốc
Chính thức ký Hợp Đồng hợp tác toàn diện với trường CĐ Kyungpuk Hàn Quốc
Chính thức ký Hợp Đồng hợp tác toàn diện với trường CĐ Kyungpuk Hàn Quốc
Chính thức ký Hợp Đồng hợp tác toàn diện với trường CĐ Kyungpuk Hàn Quốc
Chính thức ký Hợp Đồng hợp tác toàn diện với trường CĐ Kyungpuk Hàn Quốc
Chính thức ký Hợp Đồng hợp tác toàn diện với trường CĐ Kyungpuk Hàn Quốc
Chính thức ký Hợp Đồng hợp tác toàn diện với trường CĐ Kyungpuk Hàn Quốc

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here