Home Du học hàn quốc Góc hợp tác du học Lớp học đầu tiên kỳ tháng 9 năm 2016 tại trường ĐH...

Lớp học đầu tiên kỳ tháng 9 năm 2016 tại trường ĐH Ngoại Ngữ Hàn Quốc

2182
Lớp học đầu tiên kỳ tháng 9 năm 2016 tại trường ĐH Ngoại Ngữ N Hàn Quốc
Lớp học đầu tiên kỳ tháng 9 năm 2016 tại trường ĐH Ngoại Ngữ N Hàn Quốc

Lớp học đầu tiên kỳ tháng 9 năm 2016 tại trường ĐH Ngoại Ngữ Hàn Quốc

 

Lớp học đầu tiên kỳ tháng 9.2016 của học sinh trường Trung cấp Tài Chính Hà Nội (HFC) tại trường ĐH Ngoại ngữ Hàn Quốc. Chúc các em học giỏi để ngày 22.11.2016 nhận được học bổng 2 trường nhé!

Lớp học đầu tiên kỳ tháng 9 năm 2016 tại trường ĐH Ngoại Ngữ N Hàn Quốc
Lớp học đầu tiên kỳ tháng 9 năm 2016 tại trường ĐH Ngoại Ngữ Hàn Quốc
Lớp học đầu tiên kỳ tháng 9 năm 2016 tại trường ĐH Ngoại Ngữ N Hàn Quốc
Lớp học đầu tiên kỳ tháng 9 năm 2016 tại trường ĐH Ngoại Ngữ Hàn Quốc
Lớp học đầu tiên kỳ tháng 9 năm 2016 tại trường ĐH Ngoại Ngữ N Hàn Quốc
Lớp học đầu tiên kỳ tháng 9 năm 2016 tại trường ĐH Ngoại Ngữ N Hàn Quốc
Lớp học đầu tiên kỳ tháng 9 năm 2016 tại trường ĐH Ngoại NgLớp học đầu tiên kỳ tháng 9 năm 2016 tại trường ĐH Ngoại Ngữ N Hàn Quốcữ N Hàn Quốc
Lớp học đầu tiên kỳ tháng 9 năm 2016 tại trường ĐH Ngoại Ngữ Hàn Quốc
Lớp học đầu tiên kỳ tháng 9 năm 2016 tại trường ĐH Ngoại Ngữ N Hàn Quốc
Cả lớp chỉ có học sinh của HFC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here